Uw financieel overzicht

Inmiddels weet u hoe uw onderneming er uit gaat zien, u weet wat u gaat aanbieden en aan wie. Een volgende stap is dan om het financiële plaatje van uw onderneming rond te krijgen.

Op basis van uw marktonderzoek kunt u een schatting maken van uw verwachte omzet. Deze schatting is vaak moeilijk te maken; zij is echter wel een vitaal onderdeel van uw ondernemingsplan. Als u bij deze berekening ook de verwachte kosten meeneemt, kunt u de verwachte winst berekenen. De winst is voor u een belangrijk criterium om te bepalen of uw doelstellingen gereali­seerd kunnen worden. Kunt u bijvoorbeeld leven van de winst?

Ondanks de problemen bij het schatten van de winst is deze schatting vaak noodzakelijk om de (eventueel) benodigde finan­ciering (bij een bank) los te krijgen. Maar ook als u geen finan­cier nodig heeft, is het verstandig om te berekenen hoe hoog uw omzet minimaal moet zijn om uw salaris te dekken. Daarnaast is het van belang om te realiseren dat het volledig financieren van uw onderneming vanuit eigen middelen of een stamrecht BV aantrekkelijk kan zijn. Ook is een mix tussen eigen en vreemd ver­mogen in een onderneming te overwegen. Gebruikelijk is om het financieel overzicht samen te stellen voor de eerste drie jaar van de startende onderneming. Belangrijke elementen zijn:

  • De balans
    - Investeringsplan: wat heeft u nodig voor de start?
    - Financieringsplan: waar komt het geld vandaan?

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf