De liquiditeitsbegroting

Een overzicht van de in- en uitgaande geldstromen, en wordt daarom ook wel kasstroomoverzicht of cash flow statement genoemd. Deze begroting geeft aan hoeveel geld de onderneming in bijvoorbeeld de komende maanden naar verwachting zal ontvangen en hoeveel er in diezelfde periode wordt uitgegeven. Daaruit blijkt of de onderneming in de komende periode aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

De liquiditeitsbegroting hoeft niet helemaal 1-op-1 met de feitelijke geldstromen overeen te komen. Voorbeeld: een ondernemer met personeel weet dat in de meimaand het vakantiegeld moet worden overgemaakt. Dat geeft in een jaar een eenmalige kostenpiek, maar die mag op de liquiditeitsbegroting worden afgevlakt door iedere maand 1/12de deel van het vakantiegeld op de liquiditeitsbegroting alvast te reserveren.

Voor de startende ondernemer is de liquiditeitsbegroting noodzakelijk om vast te stellen hoeveel geld gedurende hoeveel tijd hij of zij nodig zal hebben totdat de onderneming zichzelf bedruipt. Er verstrijkt tijd tussen het startmoment en het moment dat de klanten gaan betalen. In die tijdspanne worden kosten gemaakt, zowel voor de zaak als in de privésfeer.

Terug naar Financiering

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf