De winst- en verliesrekening

Wordt ook wel exploitatierekening en resultatenrekening genoemd en maakt deel uit van de jaarrekening en het jaarverslag. De winst- en verliesrekening geeft overzicht van de resultaten van een onderneming over een bepaalde periode. Verdiensten en kosten worden tegenover elkaar gesteld, met hetzij winst dan wel verlies als resultaat. Deze winst- en verliesrekening wordt in ieder geval jaarlijks opgesteld, maar kan ook op ieder moment tussentijds goede diensten bewijzen. De onderlinge vergelijking van twee of meer winst- en verliesrekeningen toont verschuivingen in de (resultaten van de) bedrijfsvoering aan. Op basis hiervan kan worden bijgestuurd om de resultaten te verbeteren.

Ook bij de voorbereidingen voor de start van een nieuwe onderneming is de opstelling van een (fictieve) winst- en verliesrekening nuttig, zeker als deze rekening voor de drie volgende jaren kan worden gemaakt. Daaruit zal blijken of de onderneming al dan niet levensvatbaar is; iets dat iedere financier wil weten voordat er in de nieuwe organisatie geïnvesteerd wordt.

Terug naar Financiering

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf