De marktanalyse

De tweede belangrijke analyse is de marktanalyse. Zoals uit de naam al blijkt, is deze analyse gericht op marktvragen, zoals:

 • Vraag
  - Is er vraag naar mijn dienst of product?
  - Hoe zal deze vraag zich waarschijnlijk ontwikkelen?
 • Afnemers
  - Wie zijn mijn potentiële klanten? 
  - Wat kenmerkt deze klanten?
  - Hoe zal deze groep klanten zich waarschijnlijk ontwikkelen?
  - (Hoeveel) is men bereid te betalen voor mijn product?
  - Hoe bereik ik mijn potentiële klanten?
 • Concurrentie
  - Wordt dit product of deze dienst al aangeboden?
  - Door wie wordt dit product of deze dienst al aangeboden?
  - Zijn er alternatieven?
  - Wie bieden deze alternatieven aan?
  - Hoe onderscheiden mijn concurrenten zich?

Deze belangrijke analyses dienen antwoord te geven op de vraag: welk product of dienst lever ik voor welke doelgroep en welke behoefte bevredigt dit? Uit bovenstaande analyses ontvangt u dus een grote hoeveelheid informatie. Deze informatie wordt vervol­gens zo goed mogelijk gebruikt om uw onderne­mingsstrategie vorm te geven. Hierdoor kunt u zich onderscheiden van de concurrenten en een duidelijke eigen plaats in de markt verwerven. Een instrument dat u helpt om de informatie om te zetten in een marketingstrategie wordt ook wel de vier P’s genoemd, ook bekend als de Marketingmix.

Het gaat om de volgende vier P’s:

 • Product
 • Prijs
 • Plaats
 • Promotie

Terug naar Marketing

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf