Registraties en voorwaarden

Handelsregister

Welke bedrijfsvorm u ook kiest, iedere onderneming moet in het Handelsregister zijn ingeschreven. Anders gezegd, uw eigen bedrijf is nog niet echt van start als dat nog niet in het Handelsregister is opgenomen. Met de wettelijk verplichte registratie wordt beoogd meer vertrouwen en zekerheid in het zakendoen te brengen. Het uitvoeren van het Handelsregister wordt verzorgd door de Kamers van Koophandel en Fabrieken. De geregistreerde informatie heeft betrekking op onder meer de plaats van vestiging van de onderneming, wie de eigenaar(s) is/zijn, wie er bevoegd is/zijn om te tekenen en voor een deel ook de financiële gegevens. De informatie is openbaar.

Inschrijven in het Handelsregister gaat eenvoudig door een formulier in te vullen en door u zich met een geldig legitimatiebewijs bij het regionale Kamer van Koophandel kantoor te melden. Dit geldt voor eenmansbedrijven, zzp-ers, freelancers enzovoorts. Krijgt de onderneming een rechtspersoon (BV, NV etc.), dan zorgt de notaris voor de inschrijving in het Handelsregister.

Ook als u eenmaal van start bent gegaan met uw onderneming is de Kamer van Koophandel een belangrijke informatiebron. U kunt hier immers de bedrijfsgegevens van uw afnemers, leveranciers en concurrenten bekijken. Daarnaast organiseert de KvK diverse informatieve bijeenkomsten en cursussen voor (startende) onder­nemers. Zie ook www.kvk.nl

Wanneer u eenmaal ingeschreven staat in het Handelsregister, bent u verplicht om de daar vermelde gegevens ‘up-to-date’ te houden. De gevolgen van een onjuiste weergave van de feitelijke situatie kunnen vooral voor uzelf problemen opleveren.

Algemene voorwaarden

Wanneer u producten of diensten gaat leveren, kan het handig zijn om gebruik te maken van algemene voorwaarden. De alge­mene voorwaarden zorgen ervoor dat u niet bij elke overeenkomst opnieuw moet onderhandelen over bepaalde standaardzaken. U legt uw afnemer namelijk uw ‘eigen’ algemene voorwaarden op. Daarnaast voorkomt u misverstanden met uw zakelijke relaties. Hoewel het gebruik van algemene voorwaarden niet verplicht is, is het gebruik hiervan wel aan te raden.

Indien u besluit algemene voorwaarden te hanteren, dient u wel aan een tweetal eisen te voldoen:

  • De regels voor levering, betaling, aansprakelijkheid, garantie en service mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor degene met wie u zaken doet, en
  • de algemene voorwaarden moeten voor of tijdens het aangaan van de overeenkomst worden verstrekt aan de klant.

Omdat het gebruik van algemene voorwaarden grote voordelen met zich meebrengt, maken veel bedrijven hier gebruik van. Brancheor­ganisaties hebben daarom vaak standaardmodellen liggen; aan de hand hiervan kunt u uw eigen algemene voorwaarden opstellen.

In sommige gevallen kan het vrijwel onmogelijk zijn om algemene voorwaarden aan uw klant te verstrekken. Het kan daarom zinvol zijn om de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of bij de griffie van de rechtbank te deponeren. Ook wanneer er een meningsverschil bestaat over de tekst kunt u verwijzen naar de tekst zoals deze gedeponeerd is. Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan strenge wetgeving over wat wel en niet erin ondergebracht mag worden. Er is een zwarte lijst met wat absoluut niet opgenomen mag worden en een grijze lijst met wat net op de grens van redelijkheid ligt. Bij de grijze lijst moet bewezen kunnen worden waarom het in een specifiek geval aanvaardbaar dient te zijn. Leest u daarom goed in bij het opstellen van de algemene voorwaarden.

Terug naar Bedrijfsplan

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf