Belastingen

De Belastingdienst hanteert haar eigen criteria voor het onder­nemerschap. Om te bepalen of u ondernemer bent voor de inkom­stenbelasting, kijkt de Belastingdienst naar het volgende:

  • Maakt u winst en zo ja hoeveel?
  • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
  • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?
  • Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
  • Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
  • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
  • Loopt u ‘ondernemersrisico’?
  • Bent u aansprakelijk voor de schulden van de onderneming?

Uit deze opsomming blijkt wel dat de Belastingdienst iemand al gauw als ondernemer beschouwt, ook al wilt u heel kleinschalig beginnen. Daarom is het altijd goed om direct vanaf de start de administratie goed bij te houden.

Uit de administratieplicht vloeit voort dat u inkomstenbelasting betaalt (niet te veel en niet te weinig, als het goed is) over de winst die uw bedrijf behaalde. Dit geldt voor de eenmanszaak en de varianten daarop, zoals de freelancer en de zzp-er. Onderneemt u met bijvoorbeeld een BV, dan ligt het accent van de administratieplicht op de vennootschapbelasting.

Maar ook op andere gebieden kunt u en/of uw BV met de fiscus te maken krijgen. Zo hebben bijna alle branches een BTW-plicht. Bent u in zo’n branche actief, dan moet u periodiek gedocumenteerd verslag doen van wat u aan BTW hebt ontvangen en betaald. U heeft dan ook een BTW-nummer nodig om te mogen ondernemen.

Afhankelijk van de branche waarin u opereert, kunt u ook te maken krijgen met onder meer accijnzen, importheffingen enzovoorts. Zorg ervoor dat u daar goed op bent voorbereid. De Kamer van Koophandel en de Belastingdienst geven u actuele informatie.

Terug naar stap 4

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf