Ondernemen en overlijden

Tot slot wordt ook de overlijdensrisicoverzekering als persoonlijke verzekering aangemerkt. Deze risicoverzekering keert bij overlijden een bedrag uit aan uw nabestaanden. Afspraken die u vooraf met uw verzekeraar heeft gemaakt omtrent de duur van de verzekering, de hoogte van de uitkering in geval van uw overlij­den en de personen aan wie die uitkering toe zal komen, zijn de uitgangspunten voor de polis. Aandacht verdient het feit dat u zelf mag bepalen wie u als begun­stigde aanwijst in geval van overlijden. Dit hoeft niet noodzake­lijkerwijs een familielid te zijn. In veel gevallen is het zelfs zo dat bij het afsluiten van een hypothecaire lening, de bank verlangt dat u haar als begunstigde aanstelt. In dit geval stelt de bank als eis dat de overlijdensrisicoverzekering als onderpand voor de lening wordt gebruikt.

Terug naar Verzekeringen

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf