Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering kunt u zich indekken voor alle schade die wordt veroorzaakt door uw bedrijfsactiviteiten. Vanaf het moment dat u van start gaat, bent u als ondernemer namelijk wettelijk aansprakelijk voor alle schade die u met uw onderneming veroorzaakt. Dit geldt ook wanneer het schadelijke gevolg zich pas in de toekomst voordoet. Voorbeeld: in uw nog nieuwe farmaceutisch bedrijf knapt een leiding, waardoor een chemisch goedje onder meer de tuinen van de buren ruïneert. Deze buren willen van uw onderneming een vergoeding ontvangen. De aansprakelijkheidsverzekering dekt hier de schade.

Naast de gewone aansprakelijkheidsverzekering, is er ook de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is er ter bescherming van het vermogen van de ondernemer tegen aanspraken van derden.

Een derde aansprakelijkheidsverzekering is de beroepsaanspra­kelijkheidsverzekering. Met deze verzekering dekt u de schade die u als onderneming aan derden toebrengt door fouten in uw beroepsuitoefening. Voorbeeld: als zelfstandig ICT-er verzorgt u een update aan een druk bezochte webwinkel, maar u maakt daarbij een foutje, waardoor de webwinkel 48 uur uit de lucht is en uw opdrachtgever ongeveer een miljoen euro aan omzet mist. Deze opdrachtgever zou de schade wel eens op u kunnen gaan verhalen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade.

Terug naar Verzekeringen

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf