Motieven om een bedrijf over te nemen / Soorten bedrijfsovernamen

U kunt uiteenlopende overwegingen hebben om een bedrijf of instelling over te nemen en deze worden weerspiegeld in de verschillende soorten bedrijfsovernamen:

  • Management Buy Out

Vaak worden bedrijven en instellingen overgenomen door één of meer personeelsleden of aandeelhouders. De oorspronkelijke eigenaar wil er om welke reden dan ook mee ophouden en ziet mogelijkheden voor voortzetting van de onderneming door mensen die al aan het bedrijf of de instelling verbonden zijn.

  • Overname binnen familiebedrijf

Zoon en/of dochter nemen de onderneming van de vorige generatie over: het is van alledag. Let er op dat er bij overnames binnen familiebedrijven bijzondere (fiscale) regelingen gelden. Zo dient de overnemende partij een reële prijs voor de onderneming aan zijn of haar familielid te betalen.

  • Management Buy-In

Is feitelijk een bedrijfsovername van buiten af. De koper heeft geen personele of familiale relaties met de onderneming, maar is in overname geïnteresseerd omdat er kansen zijn om de organisatie verder uit te bouwen. Bij een dergelijke overname zal de koper doorgaans zelf als algemeen directeur gaan optreden, of in ieder geval een toppositie in het management op zich nemen.

  • Investering

Iemand koopt een bedrijf omdat met deze investering naar verwachting een goed rendement te behalen is. De koper treedt evenwel niet actief tot het management toe. Deze vorm van bedrijfsovername komt veelvuldig voor, maar valt buiten het bereik van deze website.

  • Strategie

Het kan interessant zijn om een bedrijf uit strategische overwegingen over te nemen, bijvoorbeeld om schaalvergroting te bereiken of om een concurrent uit de markt te halen. We komen hier echter op het gebied van de fusies.

Terug naar Overname en fusie

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf