Motieven voor fusies / Soorten fusies

Kenmerkend voor een fusie is dat het ene bedrijf met het andere bedrijf samensmelt, op welke wijze dan ook. De ene spreekt over bedrijfsovername, de andere liever over fusie. Het is maar vanuit welk perspectief je kijkt. In alle gevallen is het uitgangspunt dat u al een onderneming hebt en dat u dus niet een starter bent. Fusies zijn gericht op het samengaan van ondernemingen, zodat zij in economisch en organisatorisch opzicht één geheel gaan vormen. Dit proces kan echter op verschillende wijzen uitgevoerd worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van fusies. Zie voor de verschillen bij:

Terug naar Overname en fusie

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf