Stap 2 op weg naar Mijn Eigen Bedrijf

Kies de ondernemingsvorm voor Mijn Eigen Bedrijf

Eenmanszaak, freelance, zzp, BV of toch nog wat anders?

Bij de start van uw eigen bedrijf of instelling moet u de onderneming laten registreren bij de Kamer van Koophandel in het district waarin u zich vestigt. Bij die gelegenheid geeft u tevens aan onder welke ondernemingsvorm u de activiteiten gaat ontplooien. De keuze van de ondernemingsvorm heeft ingrijpende consequenties, vooral op juridisch en belastingtechnisch gebied. Daarom is ook op dit vlak een zorgvuldige voorbereiding noodzakelijk.

Als we met zevenmijlslaarzen door de materie gaan, onderscheiden we twee grote groepen van ondernemingsvormen. Aan de ene kant zijn er de bedrijfsvormen waarbij één persoon verantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten die worden ondernomen. Juridisch gezien is de eigenaar persoonlijk aansprakelijk voor de resultaten van de onderneming. Dus als er winst wordt gemaakt, kan die (na betaling van inkomstenbelasting) aan het persoonlijke vermogen van de eigenaar worden toegevoegd. Verlies daarentegen gaat ten koste van het persoonlijk vermogen, met persoonlijk faillissement als eindresultaat als dat vermogen opraakt terwijl er nog steeds verlies wordt geleden. Tot deze categorie behoren de eenmanszaak, de freelancer en de zzp-er, de zelfstandige zonder personeel. Er zijn enkele verschillen (deels functionele, deels cosmetische) tussen deze ondernemingsvormen, die worden beschreven in dit onderdeel. Bij de beschrijvingen van deze categorie wordt bovendien uitgebreid aandacht besteed aan de belastingen en aftrekposten, en aan de verklaring arbeidsrelatie (VAR).

Aan de andere kant zijn er de bedrijfsvormen op basis van een rechtspersoon, waarbij de aandeelhouders aansprakelijkheid dragen voor de financiële resultaten van de onderneming. Veruit de bekendste is de BV, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Hier is het kapitaal, waarmee de onderneming werkt, in aandelen ondergebracht. Deze aandelen kunnen niet zomaar worden verhandeld, maar toch kunnen er twee of (veel) meer aandeelhouders samen een BV hebben. De grootste aandeelhouder is de DGA, de directeur-grootaandeelhouder. Deze DGA is in dienst en staat dus ook op de loonlijst van de BV. Maakt de BV na aftrek van de (loon)kosten winst, dan wordt die aan het vermogen van de BV toegevoegd, na aftrek van vennootschapsbelasting. Wordt er daarentegen langdurig en/of veel verlies geleden, dan gaat de BV als rechtspersoon failliet, niet de DGA. De DGA is dus niet met zijn of haar persoonlijk vermogen aansprakelijk voor de verliezen die de BV lijdt, tenzij de DGA aantoonbaar voor mismanagement heeft gezorgd. Meer details over de BV, als ook van de steeds populairder wordende stamrecht BV, vindt u hieronder. Ook hierbij extra informatie over fiscale aspecten en de soms noodzakelijke verklaring arbeidsrelatie (VAR).

Hierna wordt eveneens ingegaan op diverse andere ondernemingsvormen, die weliswaar vrij weinig voorkomen, maar die niettemin in bepaalde situaties een interessante optie kunnen zijn voor de start van Mijn Eigen Bedrijf.

Klik voor meer informatie over de belangrijkste ondernemingsvormen op:

Door naar stap 3

Terug naar homepage

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf