Aansprakelijkheid

De BV heeft een juridische status als rechtspersoon, wat inhoudt dat de BV een eigen entiteit is voor de wet en zelf drager is van rechten en plichten. Het gevolg hiervan is dat de betrokken personen in de BV niet met hun privé-vermogen aansprakelijk zijn; de aandeelhouders zijn enkel aansprakelijk tot hun ingebrachte vermogen in de vennootschap. Dit is bij de meeste BV’s de ingebrachte € 18.000,-. Deze beperkte aansprakelijkheid heeft in het verleden geleid tot veel misbruik. Inmiddels bestaan er anti-misbruikwetten die bestuursleden van de vennootschap aansprakelijk stellen indien deze wanbeleid voeren.

Het kan voorkomen dat u, als ondernemer, al activiteiten uitvoert voordat de BV volledig is opgericht. De wet biedt de mogelijkheid om de vastgestelde rechten en plichten uit de ‘voorperiode’ alsnog in te brengen in de BV. In dat geval dient u in de voorperiode alle activiteiten te verrichten uit naam van de BV in oprichting (BV i.o.). Op het moment dat de BV volledig is opgericht, kan zij alle overeenkomsten in het voortraject bekrachtigen en zo aansprake­lijkheid over deze rechten en plichten overnemen. Tot het moment van deze bekrachtiging blijven de betrokken bestuurders persoon­lijk aansprakelijk.

De BV i.o. dient ook ingeschreven te worden in het handelsregis­ter. De afwezigheid van de inschrijving resulteert in hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en een overtreding van de Wet Economische Delicten.

Terug naar stamrecht BV en Mijn Eigen Bedrijf

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf