Bedrijfsopvolging

Door de eigen rechtspersoonlijkheid van de BV wordt de bedrijfs­opvolging aanzienlijk vergemakkelijkt. Het bestaan van de rechtspersoon is namelijk niet afhankelijk van de achterliggende personen, zoals oprichters, aandeelhouders, en bestuurders. Alle perso­nen worden simpelweg vervangen, maar de onderneming blijft voortbestaan door de BV. Voordat een stamrecht BV kan worden overgedragen, moet aan de stamrechtverplichtingen worden voldaan. Dat betekent dat de ont­slagvergoeding periodiek uitgekeerd moet zijn. Bij de periodieke uitkeringen (meestal maandelijks) wordt immers loonbelasting betaald. Als de stamrecht BV nog niet volledig aan zijn uitkerings­plicht heeft voldaan, kan overwogen worden om het restant onder te brengen in een stamrechtverzekering of stamrecht bankspaarreke­ning. De verzekering of bankrekening zal de laatste uitkeringen voor zijn rekening nemen. Pas op dat moment kan de BV worden overgedragen aan de overnemende partij.

Terug naar stamrecht BV en Mijn Eigen Bedrijf

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf