Belastingen en aftrekposten

De winst in de BV is belast met vennootschapsbelasting. Het tarief varieert afhankelijk van de hoogte van de winst. Wanneer we kijken naar het verschil in belastingheffing tussen een eenmans­zaak (max. 52 %) en een BV (vennootschapsbelasting + dividend­belasting maximaal 43,75 %), zien we dat een BV fiscaal gezien aantrekkelijk is bij hoge winsten. Een bijkomend voordeel van een BV is dat bij hoge winsten u kunt beslissen om niet alle winst uit te keren, maar om dit direct weer voor bedrijfsactiviteiten in te zetten. Op deze wijze hoeft u over dat gedeelte van de winst geen dividendbelasting te betalen. Hierdoor kunt u een aanzienlijk liquiditeits- en belastingvoordeel verwezenlijken.

Vennootschapsbelasting

Het belastingpercentage voor de vennootschapsbelasting (Vpb) is afhan­kelijk van de winst:

Winst Belastingpercentage
Tot € 200.000 20%
Vanaf €200.000 25%

Om de winst uiteindelijk op uw privérekening te krijgen moet er ook nog 25% dividendbelasting worden betaald, aangezien u aanmer­kelijk belanghouder bent in uw eigen BV.

Voorbeeld winst in de BV
Belastbare winst € 100.000
Vpb à 20% € 20.000
Winst na aftrek Vpb € 80.000
Dividendbelasting à 25% € 20.000
Nettowinst € 60.000
Belastingdruk 40%

De totale belastingdruk op de winst bedraagt vanuit de BV meestal 40%. Dit percentage verschilt sterk met de 52% die u vanuit een eenmanszaak zou moeten betalen. Nogmaals: dit geldt bij hoge winsten. Bij lage winsten is een eenmanszaak fiscaal voordeliger. Het voordeel van de BV is dat u het geld na de vennootschapsbe­lasting kunt gebruiken voor bedrijfsactiviteiten. Er ontstaat zo een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel. Daarnaast zijn er enkele specifieke aftrekmogelijkheden te benut­ten vanuit de BV; hieronder staan er enkele vermeld.

Pensioen

Als DGA heeft u de mogelijkheid pensioen voor uzelf op te bouwen op gebruikelijke wijze tussen werkgever en werknemer. U kunt daarbij kiezen het pensioen in eigen beheer op te bouwen of via een verzekeraar. De BV kan in eigen beheer pensioen opbouwen door jaarlijks te reserveren op de balans van de onder­neming. Dit wordt in mindering gebracht van de winst en levert daardoor een fiscaal voordeel op. Daarnaast heeft u bij pensioen in eigen beheer meer flexibiliteit in de opbouw van uw pensioen. Het geld blijft in eigen beheer van de BV en kan worden aange­wend voor bedrijfsactiviteiten. Indien de pensioengelden worden ondergebracht bij een verzekeraar, heeft u geen beschikking over het geld. Hier lopen uw gelden echter minder risico, omdat ze niet afhankelijk zijn van het voortbestaan van de onderneming. Als uw stamrecht BV de ontslagvergoeding niet nodig heeft om te investeren of periodiek uit te keren, dan kunt u dit geld ook reser­veren voor de toekomstige pensioenuitkering.

Echtgenoot of echtgenote DGA op loonlijst

Het is mogelijk om uw partner op de loonlijst te zetten van de BV. In feite kent u uw partner een loon toe dat tegen een laag tarief belast wordt. Dit is een lager tarief dan uzelf verschuldigd zou zijn. Het is hierbij wel van belang dat er een duidelijk arbeidscontract is waaruit blijkt dat u als werkgever de bevoegdheid heeft om bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot de werkzaamheden. U moet dus aantonen dat er in de werksfeer sprake is van een gezagsverhouding.

Terug naar stamrecht BV en Mijn Eigen Bedrijf

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf