Ondernemen vanuit de stamrecht BV

Als u een stamrecht BV opricht heeft u de keuze om al dan niet te ondernemen vanuit de BV. Als u gaat ondernemen vanuit de stamrecht BV, zal de BV omzet en kosten realiseren. U zult als directeur zelf een salaris uit de BV moeten ontvangen. U kunt ook ondernemen vanuit een eenmanszaak. Het geld in de stamrecht BV kunt u gebruiken als financiering voor uw onderne­mingsactiviteiten. Bijvoorbeeld: de BV leent het geld uit aan de eenmanszaak. Dat is eenvoudiger dan een financiering loskrij­gen bij een bank. In dit hoofdstuk worden de verschillen tussen werken vanuit de stamrecht BV en werken vanuit de eenmanszaak toegelicht.

Voor extra informatie omtrent de (fiscale) voordelen van de stam­recht BV zie www.goudenhanddrukspecialist.nl

Om de gehele ontslagvergoeding te kunnen gebruiken als start­kapitaal is het noodzakelijk om deze onder te brengen in een stamrecht BV. Er rust een belastingclaim op een ontslagvergoe­ding; u dient ooit belasting (box I) te betalen over deze vergoe­ding. Wanneer u de ontslagvergoeding laat overmaken naar een stamrecht BV stelt u de belastingplicht uit tot het moment waarop u aanvangt met periodieke uitkeringen (uiterlijk op 65-jarige leeftijd). Kortom: vanuit de stamrecht BV kunt u in de tussentijd de gehele ontslagvergoeding aanwenden voor de start en financiering van uw onderneming. De Belastingdienst verwacht wel ooit de belastingclaim die hierop rust terug te ontvangen, dus u kunt er niet te risicovol mee omspringen.

De stamrecht BV is een zelfstandige rechtspersoon. U bent in dat geval directeur van de stamrecht BV én Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: AVA), oftewel DGA (directeur-grootaandeelhouder). De rechtspersoonlijkheid van de (stamrecht) BV heeft tot gevolg dat u een beperkte aansprakelijkheid heeft. Indien de BV namelijk failliet gaat zijn de aandeelhouders niet aansprake­lijk voor de schulden van de BV. Zij zijn in beginsel enkel aanspra­kelijk voor hun ingebrachte aandelenkapitaal (meestal € 18.000,-) en eventuele vorderingen op de BV. Een uitzondering op deze regel betreft het onbehoorlijk handelen van bestuur/directie. Bij onbe­hoorlijk bestuur wordt ‘door de BV heen gekeken’ en kan de DGA alsnog aansprakelijk worden gesteld.

Terug naar stamrecht BV en Mijn Eigen Bedrijf

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf