Sociale Zekerheid

Als DGA bent u werknemer in dienst van de BV. Om in aanmer­king te komen voor de sociale verzekeringswetgeving als werkne­mer dient er sprake te zijn van ondergeschiktheid. Hiervan is geen sprake indien:

  • De DGA, samen met echtgeno(o)t(e), 50% of meer stemmen kan uitbrengen in de algemene vergadering van aandeelhouders;
  • Tweederde deel of meer van de aandelen in handen zijn van de directeur of zijn/haar naaste familie tot en met de 3e graad;
  • De directeur niet tegen eigen wil in ontslagen kan worden. Bij vrijwel elke stamrecht BV zal hiervan sprake zijn, omdat de ex-werknemer meestal 100% aandeelhouder is. Bij afwezigheid van ondergeschiktheid kan de DGA geen aanspraak maken op voorzieningen die voortvloeien uit de werknemersverzekeringen. Hij/zij zal zich in dat geval moeten verzekeren voor het arbeidson­geschiktheidsrisico en een verzekering voor ziektekosten moeten afsluiten.

Terug naar stamrecht BV en Mijn Eigen Bedrijf

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf