De eenmanszaak, de freelancer en de zzp-er

Een heel gebruikelijke bedrijfsvorm voor de startende ondernemer is de eenmanszaak. Varianten hierop zijn de freelancer en de zzp-er. Hierbij is één persoon verantwoordelijk voor de onderneming. Anders dan de BV en de NV heeft de eenmanszaak geen rechtspersoonlijkheid. Voor de oprichting van de eenmanszaak is geen akte of andere schriftelijke overeenkomst nodig. Wel bestaat de verplichting om de onderneming in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de branche waarin Mijn Eigen Bedrijf actief gaat worden, kunnen er vestigingseisen gelden.

Lees meer over de volgende belangrijke aspecten van de eenmanszaak:

Aansprakelijkheid

Omdat de eenmanszaak geen rechtspersoon is, valt de onderneming juridisch samen met de eigenaar (natuurlijk persoon). Hierdoor wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het privévermogen van de eigenaar en het vermogen van de eenmanszaak. Zo kan het voorkomen dat schulden van de onderneming op de eigenaar worden verhaald en omgekeerd. Gaat de eenmanszaak failliet, dan is ook de ondernemer zelf bankroet. Is de eigenaar getrouwd in gemeenschap van goederen, dan vallen ook de bezittingen van de partner onder de aansprakelijkheid. Dit is te vermijden door opstelling van huwelijkse voorwaarden.

 De fiscus en de eenmanszaak, freelancer en zzp-er

De eenmanszaak (of freelancer of zzp-er) is fiscaal gezien aantrekkelijk, zeker in de eerste jaren na de oprichting. De startende ondernemer heeft bij deze bedrijfsvorm een aantal belangrijke aftrekposten, die de belastingdruk in de eerste tijd aanzienlijk kunnen verminderen. Meer informatie hierover vindt u onder belastingen en aftrekposten. Bovendien krijgt u –vooral als u freelancer of zzp-er bent- waardevolle informatie over de verklaring arbeidsrelatie (VAR).

Verschillen en overeenkomsten tussen eenmanszaak, freelancer en zzp-er

Anders dan de naam doet vermoeden kan de eenmanszaak wel degelijk personeel in dienst hebben, maar dat hoeft niet. De freelancer heeft doorgaans geen personeel, maar het kan wel. De zzp-er heet voluit zelfstandige zonder personeel en dat zegt genoeg over de samenstelling van dit bedrijf.

Er zijn nog wat verschillen:

  • De freelancer kan juridisch en fiscaal gelijk zijn aan de eenmanszaak, maar er zijn freelancers die hun activiteiten in een BV (of een andere vorm) hebben ondergebracht.
  • Is de freelancer gelijk aan de eenmanszaak, dan is hij/zij niet definitief ook gelijk aan de zzp-er. Een freelancer kan bijvoorbeeld wel taken overdragen aan personeel. Freelancers werken voornamelijk in de sfeer van de zakelijke dienstverlening (inclusief ICT) en de media. De zzp-er is in vele andere branches actief, variërend van het klussenbedrijf tot de zorgsector.
  • Freelancers en zzp-ers oefenen een bepaald beroep uit. De freelancer doet dit voornamelijk uit opdracht, de zzp-er in de meeste gevallen ook, maar deze kan ook uit eigen initiatief handelen.

Kortom, de verschillen tussen de eenmanszaak, de freelancer en de zzp-er zijn vooral praktisch van aard. Als u meer informatie over de keuze van de ondernemingsvorm wilt kunt u ook terecht bij de KvK.

Terug naar Ondernemingsvorm

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf