Belastingen en aftrekposten bij eenmanszaak en soortgelijke bedrijven

Wanneer de Belastingdienst u als ondernemer voor de inkomstenbelasting beschouwt (zoals een eenmanszaak, freelancer, zzp-er enzovoorts), heeft u wellicht recht op diverse aftrekposten, waardoor u feitelijk minder belasting betaalt. Bij de beoordeling of u een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, let de Belastingdienst op de volgende punten:

  • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
  • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
  • Beschikt u over kapitaal?
  • Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
  • Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
  • Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
  • Loopt u ondernemersrisico?
  • Bent u aansprakelijk voor schulden van de onderneming?

Aangezien de eenmanszaak geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft, wordt alle winst uit de eenmanszaak in Box 1 belast. Indien u als ondernemer wordt aangemerkt kunt u gebruik maken van onderstaande fiscaal gunstige regelingen en aftrekposten. Het is van belang om te realiseren dat niet u, maar de Belastingdienst bepaalt of u ondernemer bent voor de belastingen. Deze vaststel­ling wordt aan de hand van de hiervoor genoemde vragen gedaan.

Lees verder over de volgende aftrekposten:

Daarnaast aandacht voor de Sociale Zekerheid bij de Eenmanszaak.

Terug naar Eenmanszaak

Andere vormen, zoals NV, vof, CV en stichting

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf