Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een verzamelnaam voor een vijftal aftrek­regelingen die de belastingdruk op de (beginnende) ondernemer moet verlichten. De aftrek wordt van de winst ingehouden en bestaat uit de vol­gende onderdelen:

Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek (met uit­zondering van de stakingsaftrek) dient u te voldoen aan het uren­criterium. Dit urencriterium houdt in dat u minimaal 1.225 uur per jaar actief moet zijn in uw onderneming. Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt een verlaagd criterium van 800 uur. Indien u overweegt om een onderneming te starten naast een baan in dienstbetrekking bestaat de mogelijk­heid dat u niet voldoet aan het urencriterium. Verder geldt dat minimaal 50% van uw totale gewerkte tijd in de onderneming gestoken moet worden. Dit geldt alleen niet als u de afgelopen 5 jaar geen ondernemer bent geweest.

Terug naar Aftrekposten

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf