Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost die zelfstandige onderne­mers ten laste van het belastbare inkomen kunnen opvoeren, mits voldaan wordt aan:

  • U bent een ondernemer
  • Het urencriterium gaat op
  • U drijft feitelijk zelf de onderneming
  • U bent jonger dan 65 jaar

Door deze aftrekpost valt uw belasting lager uit. De hoogte van de zelfstandigenaftrek is afhankelijk van de winst. Hoe hoger de winst, hoe kleiner het af te trekken bedrag. In onderstaande tabel kunt u de tarieven voor 2011 aflezen.

Winst meer dan Maar minder dan Zelfstandigenaftrek
- € 14.045,- € 9.484,-
€ 14.045,-  € 16.295,- € 8.817,-
€ 16.295,- € 18.540,- € 8.154,-
€ 18.540,- € 53.070,- € 7.266,-
€ 53.070,- € 55.315,- € 6.633,-
€ 55.315,- € 57.565,- € 5.931,-
€ 57.565,- € 59.810,- € 5.236,-
€ 59.810,- - € 4.602,-

Als u in een of meer van de vijf voorafgaande jaren geen onder­nemer was en niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek is toegepast, wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met € 2123, ­(startersaftrek). De zelfstandigenaftrek kan sinds 2010 uitsluitend verrekend worden met winst uit onderneming, niet meer met andere inkom­sten zoals loon of een VUT-uitkering. Als de zelfstandigenaftrek door deze aanscherping in een jaar niet verrekend kan worden, kan de aftrek alsnog verrekend worden met de winst uit onderne­ming in de negen daarop volgende jaren. Een uitzondering geldt voor starters. Zij kunnen de zelfstandigenaftrek verrekenen met andere inkomsten.

Terug naar Ondernemersaftrek

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf