Sociale Zekerheid

Een eenmanszaak starten heeft grote gevolgen voor uw aanspra­ken op de sociale zekerheid. Hieronder volgt een overzicht van de sociale zekerheidssituatie voor de eigenaar van een eenmanszaak.

Volksverzekeringen

Voor volksverzekeringen is iedere inwoner van Nederland, dus ook de eigenaar van een eenmanszaak, verzekerd. De volksverze­keringen bestaan uit:

  • Algemene ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (ANW)
  • Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
  • Algemene kinderbijslagwet (AKW)

Werknemersverzekeringen

De eigenaar van een eenmanszaak is geen werknemer, en valt om die reden niet onder de werknemersverzekeringen. De werknemersverzekeringen bestaan uit:

  • WW: Werkloosheidswet
  • WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  • WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandi­capten
  • ZW: Ziektewet

Indien u toch bepaalde zekerheid wilt, moet u zich particulier verzekeren. Bij stap 5 staat een overzicht van de persoonlijke en zakelijke verzekeringen.

Terug naar Eenmanszaak

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf