Willekeurige afschrijvingen

Als startend ondernemer met een eenmanszaak heeft u de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven over uw bedrijfsmid­delen. Hoewel hierdoor niet meer mag worden afgeschreven, creëert dit wel de mogelijkheid om eerder af te schrijven. Bij eerder afschrijven wordt de winst lager. De belastingafdracht wordt uitgesteld naar latere jaren waarin de winst hoger wordt. Willekeu­rig afschrijven kan over investeringen in bedrijfsmiddelen tot een waarde van € 300.000,- per kalenderjaar. Er kan slechts gebruik worden gemaakt van de regeling over bedrijfsmiddelen die aange­schaft zijn in de jaren waarin u recht heeft op de startersaftrek of in het aanloopjaar. Bedrijven kunnen investeringen die in 2011 plaatsvinden in twee jaar afschrijven: maximaal 50% in 2010 en 50% in 2012. Deze willekeurige afschrijving is een tijdelijke maatregel in het kader van de economische crisis, die geldt voor nieuwe bedrijfsmid­delen. Een aantal bedrijfsmiddelen is uitgezonderd: gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, immateriële activa, bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s (tenzij het een zeer zuinige auto betreft, dan zijn er speciale regelingen).

Willekeurige afschrijving is mogelijk zodra een investerings­verplichting is aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2014 in gebruik zijn geno­men. Deze maatregel gold al voor investeringen gedaan in 2010 en is met een jaar verlengd.

Terug naar Aftrekposten

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf