Andere ondernemingsvormen voor Mijn Eigen Bedrijf

De eenmanszaak is zeker voor starters de meest gebruikelijke startersvorm. Hier scharen we ook de zzp-ers onder en freelancers die in een eenmanszaak starten. Ook de (stamrecht) BV is zeer gebruikelijk. Dat neemt niet weg dat er andere vormen zijn die onder bepaalde omstandigheden interessant zijn. Een korte beschrijving van verschillende andere vormen:

Naamloze Vennootschap (NV)

De NV is een rechtspersoon werkt met een maatschappelijk kapitaal dat door aandeelhouders bijeen is gebracht. De aandelen zijn vrij overdraagbaar (zoals via een aandelenbeurs) en veelal kennen de aandeelhouders elkaar niet. Zij lopen ook alleen risico over hetgeen zij aan de aandelen hebben uitgegeven. De NV is er vooral voor grote organisaties en wordt dan ook zelden voor startende ondernemingen gebruikt.

Vennootschap Onder Firma (VOF)

De VOF lijkt nog het meest op de eenmanszaak, maar wordt door twee of meer personen geleid. Deze personen treden onder een gezamenlijke naam op en zij nemen beslissingen voor elkaar. Tevens zijn zij voor elkaar aansprakelijk (hoofdelijke aansprakelijkheid), niet alleen voor het ingebrachte kapitaal, maar ook aangaande het privévermogen. Juist vanwege dit laatste wordt er steeds minder voor de VOF gekozen en geven zakenpartners nu eerder de voorkeur aan de BV.

Commanditaire Vennootschap (CV)

De CV lijkt voor op de VOF, maar kent naast de actieve vennoten ook één of meer ‘stille’ vennoten. Anders dan de actieve of beherende vennoten bemoeit de stille vennoot zich niet met de dagelijkse gang van zaken. Hij/zij investeert een bepaald bedrag en is ook alleen aansprakelijk voor dat bedrag. Blijkt dat de stille vennoot zich toch met de gang van zaken bemoeit, dan wordt deze evenals de actieve vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden.

Maatschap

Ook de maatschap lijkt veel op de VOF. Deze bedrijfsvorm komt relatief veel voor bij beoefenaren van vrije beroepen, zoals accountants en advocaten. Vaak treden zij onder eigen naam naar buiten, maar onderling delen zij bijvoorbeeld de kosten voor computers, personeel en huisvesting. Tenzij anders contractueel vastgelegd geldt ook hier de hoofdelijke aansprakelijk van de afzonderlijke maten.

Stichting

De stichting is een rechtspersoon met trekken van de BV. Dat wil zeggen dat ook hier een notariële oprichtingsakte nodig is en dat de bestuursleden (directie) niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de stichting, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De stichting wordt opgericht om een bepaald doel te dienen en dat doel is niet maximale winstgevendheid. In principe zijn de oprichters en bestuursleden niet in dienstverband van de stichting. Niettemin kan de stichting wel werknemers in dienst hebben.

Terug naar Ondernemingsvorm

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf