Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Meer duidelijkheid over wie de belastingen en premies betaalt

Wanneer u een beroep uitoefent als zelfstandig ondernemer (freelancer, zzp-er of in een BV), kan het zijn dat er onduidelijkheid ontstaat in de relatie tussen u en uw opdrachtgever. Werkt uw eigen bedrijf bijvoorbeeld uitsluitend voor die ene opdrachtgever, dan denkt de Belastingdienst al gauw in de richting van een dienstverband. En als er sprake is van een dienstverband, moet de opdrachtgever de loonheffingen inhouden (premies en belastingen). Daar zit de opdrachtgever niet op te wachten en deze zal dan ook van de opdrachtnemer een VAR (verklaring arbeidsrelatie) verlangen. Deze verklaring schept voor de opdrachtgever meer duidelijkheid of die wel of geen loonheffingen moet inhouden.

Voor het al dan niet verstrekken van de VAR kijkt de Belastingdienst vooral naar de mate waarin de opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever kan opereren. Om de opdrachtnemer voor bepaalde taken als zelfstandig ondernemer aan te merken (waarvoor de opdrachtgever dus geen loonheffingen hoeft in te houden), mag er geen gezagsverhouding zijn tussen beide partijen, zoals die in de relatie tussen werkgever en werknemer er wel is. De zelfstandig ondernemer bepaalt zelf hoe hij of zij de klus klaart, mag zich door een ander laten vervangen, loopt financieel risico en heeft twee of (veel) meer opdrachtgevers.

Let er wel op dat u de juiste VAR aanvraagt en krijgt. Er zijn er namelijk vier. Zie vier maal verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor de uitleg.

Een VAR is maximaal één kalenderjaar geldig, van 1 januari tot en met 31 december. Indien u in de loop van het jaar start met uw activiteiten, is de verklaring geldig vanaf de startdatum tot en met het einde van het kalenderjaar. Als de geldigheidstermijn verloopt, kunt u een nieuwe VAR aanvragen.

De VAR-verklaring is te downloaden van www.belastingdienst.nl of gratis te bestellen via de belastingstelefoon (0800-0043). Na aanvraag ontvangt u binnen acht weken de verklaring per post.

Verlengen VAR

Sinds 2010 is het mogelijk om de VAR stilzwijgend te laten verlengen. Om hiervoor in aan­merking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de VAR moet drie jaar achtereen zijn ontvangen voor dezelfde soort werkzaamheden;
  • in deze drie jaar zijn er geen wijzigingen geweest en heeft u steeds dezelfde soort VAR ontvangen;
  • de VAR-houder is verplicht om wijzigingen door te geven.

Terug naar Eenmanszaak

Terug naar BV

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf