Vier verschillende VARs

De VAR (verklaring arbeidsrelatie) kan zekerheid geven over de relatie die u heeft tot uw opdrachtgever. Dit is van belang, want als er een VAR wordt afgegeven van bijvoorbeeld inkomsten uit een dienstbetrekking, dan dient uw opdrachtgever loonheffingen in te houden. De Belastingdienst kan vier verschillende verklaringen afgeven. De verklaring die de Belastingdienst afgeeft, is in twee van de vier gevallen bepalend; bij de andere twee moet de opdrachtgever zelf bepalen of er loonbelasting en premies moeten worden ingehouden.

 • Besluit 1: Loon uit dienstbetrekking (VAR-loon)

Als er een VAR loon uit dienstbetrekking (VAR-loon) wordt afge­geven, dan heeft de opdrachtgever geen zekerheid of hij loonhef­fingen moet inhouden. De opdrachtgever moet dan zelf toetsen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Als dit wel het geval is dient de opdrachtgever loonheffingen in te houden; is dit niet het geval dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden. Als u als opdrachtnemer twijfelt, dan kunt u het UWV om een uitspraak vragen; als opdrachtgever kunt u een uitspraak vragen bij de Belastingdienst.

 • Besluit 2: Winst uit onderneming (VAR-wuo)

Als er een VAR winst uit onderneming wordt afgegeven door de Belastingdienst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden. Echter moet er wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

 • de werkzaamheden op de VAR moeten overeenkomen met de werkzaamheden die u voor de opdrachtgever verricht;
 • de werkzaamheden moeten binnen de geldigheidsduur van de VAR worden verricht;
 • de opdrachtgever heeft uw identiteit vastgesteld;
 • de opdrachtgever bewaart kopieën van uw identiteitsbewijs en de VAR bij zijn administratie.

Wanneer u gebruik maakt van de VAR-wuo, dan bent u als opdrachtnemer niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WIA, WW en ZW) en kunt u dus ook geen beroep doen op deze uitkeringen.

Let op: nu worden de inkomsten gezien als winst uit uw onder­neming. U moet dus de opdrachtgever een factuur sturen voor de verrichte werkzaamheden en u bent zelf verplicht om uw belastingen te regelen. U dient ook een uitvoerige administratie bij te houden.

 • Besluit 3: Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga)

Indien u een VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga) ontvangt, hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden. Er moet alleen wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

 • de werkzaamheden op de VAR moeten overeenkomen met de werkzaamheden die u voor de opdrachtgever verricht;
 • de werkzaamheden moeten binnen de geldigheidsduur van de VAR worden verricht;
 • de opdrachtgever heeft uw identiteit vastgesteld;
 • de opdrachtgever bewaart kopieën van uw identiteitsbewijs en de VAR bij zijn administratie.

Er wordt nu door de opdrachtgever geen loonheffingen ingehou­den; u stuurt een factuur naar de opdrachtgever en dit wordt dus als inkomsten gezien voor de (stamrecht) BV. Als u loon laat uitbeta­len vanuit de (stamrecht) BV, dan houdt u zelf loonheffingen in.

 • Besluit 4: De inkomsten behoren tot resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row)

De voorwaarden zijn gelijk aan de voorwaarden van besluit 1. Echter, de opdrachtgever moet de kopieën van uw identiteitsbe­wijs en de VAR bij zijn administratie bewaren. Onder deze VAR is de opdrachtgever dus niet verzekerd van vrijspraak van aansprakelijkheid voor loonheffing (en omzetbelasting) over de uitgevoerde werkzaamheden. Stel dat uw vennootschap in gebreke blijft met afdracht daarvan, dan kan de opdrachtgever als betalingsplichtig worden aangemerkt op grond van inleners- of ketenaansprakelijkheid.

Als er een besluit is gegeven door de Belastingdienst dan is het dus nog niet altijd duidelijk of er door de opdrachtgever loonheffingen moeten worden ingehouden. Bij besluit 1 en 4 moet de opdracht­gever zelf toetsen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrek­king.

Terug naar VAR

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf