Leren van collega-ondernemers en tips van professionals

Door de stappen 1 t/m 4 op weg naar Mijn Eigen Bedrijf goed door te nemen, legt u een goede basis voor een succesvolle onderneming. Maar zoals alle mensen van elkaar verschillen, zijn er ook geen bedrijven die identiek aan elkaar zijn. Dit komt voor een belangrijk deel doordat degenen die aan het roer staan, net iets anders varen dan collega-ondernemers. Een andere benadering, een onconventionele aanpak van succesvolle ondernemers kan heel leerzaam zijn voor startende ondernemers.

Vanuit de praktijk van W&P Belastingadviseurs zijn hier vier cases opgetekend die voor u als startende ondernemer wellicht toegevoegde waarde bieden. Profiteer daarvan. Het gaat om de volgende praktijkverhalen van inmiddels goed lopende ondernemingen:

Wilt u een “spoedcursus succesvol ondernemen”, lees dan de tips voor startende ondernemers van een professionele coach met vele jaren ervaring in het begeleiden van starters uit de praktijk van W&P Belastingadviseurs.

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf