Case 4: Bureau voor Budget en Inkomensbeheer

"Voor personen met financiële problemen"

Albert Bunte was technisch verkoper voordat hij geveld werd door een burn-out. Het duurde een jaar om er bovenop te komen. Hierna maakte hij de keuze om voor zichzelf te gaan werken in plaats van werken voor anderen. Via een relatie kwam Bunte op een idee. Mevrouw Kwakman had een bedrijf dat mensen helpt met inkomensbeheer. Deze dienstverlening is een oplossing voor mensen die zwaar in de schulden zitten.

Starten vanuit een Individuele Reïntegratie Overeenkomst van UWV WERKbedrijf

Geïnspireerd en geïntrigeerd door de werkzaamheden van mevrouw Kwakman besloot Albert Bunte deze branche te ver­kennen. De start van het eigen bedrijf begon vanuit een re-inte­gratietraject van UWV. Bunte mocht van UWV WERKbedrijf een re-integratiebureau selecteren op kosten van UWV WERKbedrijf. W&P Belastingadviseurs had hij leren kennen via een advertentie in de krant. Met hulp van mevrouw Kwakman en W&P Belastingadviseurs startte Bunte in zijn woonplaats Nieuwegein.

Het beheren van andermans financiën

Het Bureau voor Budget en Inkomensbeheer beheert de financiën van cliënten die in de schulden zitten. Het Bureau betaalt onder andere de vaste lasten. Bunte brengt overzicht in de financiën. Veel cliënten hebben geen inzicht in hun inkomsten en uitgaven. Het Bureau brengt daar verandering in. Doelstelling is mensen te helpen door middel van inkomensbeheer en bewindvoering. De heer Bunte en zijn vrouw werken samen in het bedrijf. Ook huurt hij externe deskundigen in. Er is nauwe samenwerking met gemeenten, woningbouwverenigingen en WSNP bewindvoerders (wettelijke schuldsanering). Het bureau richt zich op bijstandsge­rechtigden, uitkeringsgerechtigden en mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning die in financiële problemen zijn geraakt. In het laatste geval communiceert het bedrijf via een tolk met de klant.

Direct contact met klanten

Albert Bunte heeft met een grote verscheidenheid van klanten te maken. Een beperkt aantal klanten kost de meeste energie. Omdat men het inkomensbeheer overlaat aan een ander, bestaat de kans op irrita­tie. Volgens Bunte is 90% van zijn klanten bereid volledig en gewillig mee te werken; 10% van zijn klanten kosten veel tijd omdat ze tegenwerken. Dit zijn mensen die niet kunnen accepte­ren dat anderen “de zeggenschap hebben” over hun financiën.

Vanaf de start een forse toestroom van aanvragen

Een hoogtepunt in het starten van het bedrijf was het tempo waarin de aanvragen direct vanaf het begin binnenstroomden. Voor de start vroeg hij zich af hoe hij cliënten moest bereiken. Sinds zijn introductie bij de gemeente liep het direct als een trein. De gemeente bleek een grote behoefte te hebben aan een bureau dat mensen helpt met het uitzoeken van de problematische finan­ciële situatie. In het begin werkte Bunte voornamelijk samen met de gemeente Nieuwegein, maar nu staan ook andere gemeenten te springen om hulp van het Bureau voor Budget en Inkomensbe­heer. Toch wil Bunte niet te snel groeien. “We moeten stap voor stap groeien, anders verliezen we zelf het overzicht”. Bovendien benadrukt Bunte nogmaals dat je als startende ondernemer altijd je administratie moet bijwerken. “ Een bedrijf opzetten is geen kunst, het gaat om de boekhouding. De boekhouding is de spil van het bedrijf, aldus Bunte.

Tips van Albert Bunte voor andere starters

  • Een bedrijf starten kost 7 dagen per week. Een dag niets doen kan, maar wees voorbereid dat dit later twee keer zo hard terugkomt.
  • Wees precies en laat de boel niet verslappen. Als je een taak in je hoofd hebt, maak die als eerste af.
  • Succes komt en gaat met inzet en toewijding.
  • Kom afspraken altijd na.
  • Al begin je klein, zorg dat je administratie altijd bijgewerkt is. Dit betekent alles direct en netjes archiveren in mappen. Zo bewaar je het overzicht.
  • Wees niet bang om hulp te vragen.
  • Als je samenwerkt, blijf dan van elkaars klanten af.

Zie ook de website bbib.info

Terug naar Tips en cases

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf