Tips voor startende ondernemers van professionele coaches

Op basis van hun jarenlange praktijkervaring hebben professionele coaches van W&P Belastingadviseurs onderstaande 5 tips voor startende ondernemers opgesteld:

1. Focus op uw doel

* Laat u niet van uw pad afbrengen. U moet uzelf een doel stel­len en alles in het werk stellen om dat doel te bereiken.

* Gebruik uw tijd nuttig (met andere woorden: “verpruts geen tijd”). Uw hele dag kan bestaan uit: vergaderen, administratie, auto, competities, secretaresse, verzekeringen, etc., etc. Inef­fectieve tijdsbesteding moet u zien te voorkomen, want hiermee realiseert u uw doelen niet.

* Begin met 1 product en 1 doelgroep. Want 1 bal­letje hooghouden is eenvoudiger dan 5 balletjes hooghouden. U kunt later altijd nog uitbreiden en diversifiëren. Zorg eerst maar dat product 1 en doelgroep 1 goed gaan lopen.

Oefening 1: ga voor uzelf eens na hoeveel tijd van de dag u bezig bent met randzaken.

Oefening 2: hoeveel tijd bent u bezig met denken/praten/etc. over zaken die u toch niet kunt veranderen. Deze tijd gaat af van de zuivere ondernemerstijd.

2. Zoeken en vinden van klanten is essentieel in de begintijd

Een briljant product zonder klanten heeft geen levensvatbaarheid. Dit is extreem gesteld, maar heeft als doel u aan het denken te zetten. De les is dat u in de beginfase tijd en energie moet beste­den aan het zoeken en vinden van klanten. Als u al uw energie steekt in het creëren van een briljant product waarvoor geen klanten zijn, dan stopt uw onderneming. Pas met een potentiële klantengroep is uw product/dienst levensvatbaar.

* Ga klanten zoeken en vinden: de telefoon pakken, (ondernemers) netwerken.

* Pas op met adverteren: dat kan een bodemloze put zijn.

3. Doe waar u goed in bent

* “Schoenmaker, blijf bij je leest”. Van de door W&P Belastingadviseurs begeleide ondernemers is dit de belangrijkste succesfactor. Waarom? Dit is de eenvoudigste en snelste weg naar succes (of weten dat de opzet niet werkt; ook dan wilt u dat zo snel mogelijk weten, want dan kunt u bijstellen of stoppen).

* U moet uzelf zijn; daar bent u het beste in. Uw product/dienst moet bij u passen. Er zijn veel voorbeelden van onder meer P&O managers die voor zichzelf begonnen zijn. Zij passen bovenstaande toe. Ze doen waar ze goed in zijn, maar nu als zelfstandig onderne­mer en niet meer in loondienst. De een kreeg de eerste opdracht bij de voormalige werkgever, de ander kreeg opdrachten uit zijn uitgebreide netwerk, een derde ondernemer via een bemiddelingsbureau. Voordelen van deze werkwijze zijn:

  • startkosten zijn laag (werken vanuit huis)
  • starttijd is kort (u kunt morgen beginnen)
  • laag risico (maximaal een paar maanden verder zonder resultaat)
  • u doet iets waar u goed in bent. De interim management activiteiten zijn op veel vakgebieden toe te passen.

4. Ú moet ondernemen

* Ondernemen is verantwoordelijkheid nemen (u bent verantwoordelijk voor de uitkomst, niet uw omgeving, etc., etc.)

* Ken uw product, markt, doelgroep, concurrenten

* Problemen direct oplossen, niet laten rusten

* Zoek kansen (laat de bedreigingen over aan anderen)

* Houd u bezig met zaken die u kunt veranderen

* U moet doen, ú moet in actie komen (betekent plannen uitvoe­ren in plaats van te lang plannen blijven maken en/of businessplannen opstellen)

* Ondernemen is NIET hetzelfde als risico nemen. Je kunt je afvragen wie een groter risico loopt (op inkomensverlies): de werknemer in loondienst die bij goed functioneren tegen­woordig zijn baan kan kwijtraken, in vergelijking met de goed functionerende ondernemer. De ondernemer heeft meer kansen om zijn businessplan (en verdiensten) aan te passen dan de werknemer.

5. Zoek een coach, klankbord, inspiratie

Waarom? U bent alleen én het geeft u de kans om continu uw visie te ontwikkelen.

* Een goede vriend of een familielid die ondernemer is kan waardevolle ondersteuning bieden. Bespreek regelmatig de zaken met uw ‘coach’, uw ‘baken’. Dat geeft ideeën, oplossingen, een klankbord. Twee weten meer dan één. Bovendien zal uw vriend of familielid u bij tijd en wijle wijzen op zwakke punten in uw ondernemerschap. In plaats van een vriend of familie kunt u kiezen voor een professionele coach, die op gezette tijden raadpleegt. Wie u ook kiest, zorg ervoor dat u een goede persoonlijke of professionele coach treft. Anders gezegd: liever geen coach dan een slechte coach.

* Haal inspiratie uit dagbladen, ondernemersbladen, onderne­merswebsites, zoals Het Financieel Dagblad (beschrijft veel verhalen van ondernemers) of Sprout.

* Netwerkbijeenkomsten: die zijn er in alle soorten. U hoeft ze niet allemaal af te lopen, maar er zijn effectieve voorbeelden. Zeer gerichte, lokale netwerkbijeen­komsten, waarbij elke ondernemer aan een andere ondernemer een klant, lead of contact, etc. moet doorgeven en vice versa. Dat is niet vrijblijvend en functioneert goed. Voorbeeld uit de praktijk van W&P Belastingadviseurs: Wij organiseren collectieve bijeenkomsten voor (maximaal 8) startende ondernemers die een businessplan opstellen. Elke week wordt een hoofdstuk besproken in de groep. Men geeft elkaar ideeën en inspiratie.

Terug naar Tips en cases

Doorloop de 6 stappen voor het starten van uw eigen bedrijf!

Lees hier alle Tips & Cases voor starten van een eigen bedrijf